måndag 10 januari 2011

Bibliotekets handlingsplan

God fortsättning efter alla helger!

Lindesbergs bibliotek inför framtiden - så kan man beskriva bakgrunden till bibliotekets handlingsplan för 2010-2012. Vad ska biblioteket utveckla, hur ska biblioteket orientera sig i en värld med nya medier och nya läsvanor? De flesta åtgärderna som föreslås kan genomföras inom bibliotekets vanliga budget, men några åtgärder innebär extra investeringar. De olika punkterna som tas upp i handlingsplanen är medier, lokaler, marknadsföring, arrangemang och en punkt med övrigt. Handlingsplanen finns att läsa här.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på handlingsplanen. Via hemsidan kan du skicka epost direkt till tf kultur- och fritidschef Jan Holmquist eller bibliotekschef Karin Blomqvist. Det går även bra att lämna kommentarer här på bloggen eller via bloggens epost. Så ta chansen nu och tyck till om bibliotekets framtid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar