måndag 11 november 2013

Nordiska rådets litteraturpris

Den dansk-norska författaren Kim Leine tilldelades nyligen Nordiska rådets litteraturpris för 2013. Han får priset för romanen Profeterna vid Evighetsfjorden, som enligt bedömningskommitténs motivering är "ett medryckande epos om förtryck och uppror, ett antikolonialistiskt, brett förgrenat verk, som fantiserar över människan som kropp och tanke".

Kim Leine:
Profeterna vid Evighetsfjorden

En storslagen historisk roman som utspelar sig i slutet av 1700-talet. Prästen Morten Falck lämnar Köpenhamn och färdas till Grönland och kolonin Sukkertoppen för att kristna dess odöpta infödingar.

Boken handlar om grönländarnas frihetskamp, är skriven i Tolstojs anda, och redan omtalad som en klassiker. Den bygger på verkliga händelser och handlar om upplysningstidens påtagliga kulturkrock mellan grönländarna och danskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar