fredag 15 juni 2012

Låna här och lämna där!

Nu kan man låna böcker på ett bibliotek i Örebro län och lämna tillbaka boken på ett annat bibliotek i länet. Det underlättar för pendlare och andra som förflyttar sig inom länet.

Böckerna skickas mellan biblioteken med hjälp av landstingets transporter. Det har delvis varit möjligt att återlämna böcker på annat bibliotek förut, men nu deltar alla folkbiblioteken i Örebro län.

Läs mer på NA.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar