fredag 3 juni 2011

Sagoprojekt

Just nu pågår en utställning på Lindesbergs bibliotek om ett sagoprojekt. Det är Lindeskolans internationella klass och Björkhagaskolan Kullen F-3 som har haft ett samarbete genom sagoprojektet ... och så faller det tre gyllene äpplen...

Elever från Internationella klassen har skrivit ned sagor som de minns från sin barndom och sina hemländer. Sedan har de läst upp sagorna för barnen på Björkhagaskolan Kullen F-3.

De mindre barnen har därefter tecknat bilder till sagorna.Fotografier från projektet och de illustrerade sagorna finns utställda på biblioteket t.o.m. den 10 juni. Även en sagohörna med internationella inslag finns med i utställningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar