måndag 16 april 2012

100 år sedan Titanic förliste

I går var det exakt 100 år sedan Titanic kolliderade med ett isberg och förliste. Därför kommer här ett tips på en av alla böcker som finns om Titanic.

Claes-Göran Wetterholm: Sagoskeppet - Titanics myter, Titanics människor

Författaren som är etnolog är en av de främsta i världen med kunskap om Titanic. I den här boken från 2008 berättar han om människor ombord, människor som hade med händelsen att göra och de myter som skapats kring förlisningen.

En av grundtankarna i boken är att vi idag berättar mer om det vi önskar skulle ha hänt än det som egentligen skedde. Att en orkester spelade "Närmare Gud till dig" strax innan fartyget sjönk är en mycket bra historia, men den stämmer inte. Och allt tal om att kvinnor och barn räddades medan de flesta männen omkom, stämmer inte med statistiken som visar att nästan lika många män som kvinnor räddades.

Titanic är inte bara sanning och myt, utan har blivit en symbol för väldigt mycket: för triumf och tragedi, för teknikens fåfänga försök att besegra naturen, för kärlek och sorg. Själva fartyget har blivit en av de starkaste symbolerna i det moderna västerlandet, samtidigt är det en av de få stora mytiska berättelserna från det förra århundradet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar